02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
کولر گازی سرد و گرم 18000 جنرالاسپیلت سرد و گرم  جنرال در توانهای12000/18000/24000/30000 در موجود میباشد.
12.000همراه لوله 3متر + 2عدد کنترل+ گارانتی اصلی شرکتی + نصب رایگان 1.550.000 ت
18.000 همراه لوله 3متر+2عدد کنترل + گارانتی اصلی شرکتی + نصب رایگان 1.850.000ت
24.000همراه لوله 4.5 + 2عدد کنترل + گارانتی اصلی شرکتی + نصب رایگان  2.200.000ت
30.000همراه لوله 4.5+ 2عدد کنترل + گارانتی اصلی شرکتی + نصب رایگان  2.460.000ت

  • جزئیات

نصب رایگان

صفحن نمایشگر دیجیتالی

3متر لوله

2عدد کنترل

حالت خواب

سرمایش و گرمایشی و حالت فن

حالت اکونومیک

گاز 22 و 410

تایمر

پرتاپ باد قوی

گارانتی شرکتی