02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
فروش کمپرسور dwm کوپلند 1/5 اسب لوازم و قطعات اصلی المانی ارسال به تمام نقاط ایران

فروش انواع کمپرسور کوپلند و...... کمپرسور dwm کوپلند 1/5 اسب امانی با گاز r22 w  زیر صفر و بالای صفر کلیه قطعات اصلی ارسال به تمام نقاط ایران
02155159242 بازار تهران 09125063528 اسدی

  • جزئیات

کمپرسور dwm کوپلند 1/5 اسب امانی با گاز r22 w زیر صفر و بالای صفر کلیه قطعات اصلی ارسال به تمام نقاط ایران

02155159242 بازار تهران 09125063528 اسدی