02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
شیر برقی پکیج ایران رادیاتور

شیر برقی یا شیر موتوری پکیج ایران رادیاتور اصلی شرکتی درجه کیفیت 1 و اصلی شرکتی با قدرت بالا و شفت قوی

  • جزئیات

شیر برقی پکیج ایران رادیاتور ضد اب و با موتور قوی