02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
ترمومتر و ترموستات دیجیتالی

ترمو متر و ترموستات دیجیتالی با زمان و تاخیر دستور قابل استفاده در یخچال و سرد خانه و گل خانه ها

  • جزئیات

elitech دارای سنسور دقیق و ترموستات با تاخیر و تنظیم راحت به صورت دستی زیر سفر و بالای صفر مدل stc100a