02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
تعمیرات تخصصی کولرهای گازی
نمایندگی تعمیرات کولرهای گازی تعمیرات نصب فروش و تعمیرات کمپرسور و برد   کنترل 
بازدید و اجرای لوله کشی توکار برای پروژه های ساختمانی
فروش _ سرویس  _ نصب  _ تعمیرات _ شارژ گاز
دفتر 0218848713 _ تعمیرگاه02155159242