02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
نمایندگی تعمیرات داکت اسپیلت
پارس تک سرویس تعمیرات تخصصی انواع داکت اسپیلت 02188487913 دفتتر 02155159242تعمیرگاهتعمیرات _ سرویس  _ شارژ گاز در محل
طراحی و اجرای پروژهای ساختمانی و صنعتی
0218848713 _02155157913