02155159242 دفتر بازار  02122866674شمال تهران    02188487913 شعبه غرب
تعمیرات سرد خانه
نمایندگی تعمیرات تخصصی یخچالهای ویترینی و صنعتی و فروشگاهی 
سردخانه زیر صفر و بالای صفر تعمیرگاه مرکزی
تعمیرات فریزرهای صنعتی و ویترینی و
فروش و ارسال قطعات  به تمام نقاط ایران
تعمیرات انواع یخچال و فریزر صنعتی و صندقی و انواع تاپینگ پیتزا و تاپینگ بستنی 
تعمیرات یخچالهای ایستاده و رستورانی و قصابی
طراحی و اجرای یخچالهای فروشگاهی تعمیرات کلی سرویس و نگهداری به صورت دوره ای